Ja till 150 vindkraftverk i Härnösands kommun

Foto: Creative Commons

Härnösands kommun ställer sig positiv till vindkraftssatsningar Viksjö. Men vindkraften och bostäder ska vara för sig. Detta ställde sig kommunstyrelsen bakom på sitt sammanträde på tisdagen, skriver allehanda.se.

– Vi är positiva till vindkraften men samtidigt vill vi inte att den ska krocka med vare sig fasta bostäder eller med fritidsbostäder. Därför säger vi att avståndet mellan bostad och vindkraftverk måste vara minst en kilometer, säger Fred Nilsson (S), kommunalråd.

Det finns inga kartor i detalj som visar exakta avstånd. Därför har kommunen fattat ett principbeslut när det gäller avstånden. Genom att kommunen nu uttalar sig principiellt blir det också så.

– När gäller den här frågan är det kommunen som har veto, säger Fred Nilsson.

Oppositionen är också glad över att man kommit överens om att föreslå kommunfullmäktige ska tillstyrka ansökan från E.on Wind att etablera upp till 100 vindkraftverk i kommunen.

Centerpartiet vill även att kommunfullmäktige ska ställa sig bakom önskemålet att närområden och berörda bygder bör kunna förvänta sig att kunna ta del av en bygdepeng, återföringsmedel motsvarande minst en procent av bruttovärdet av producerad el.

– Det är mycket viktigt att kommunen ställer tydliga krav på att delar av vinsterna från vindkraften ska komma landsbygden i området till nytta, det handlar i sammanhanget om mångmiljonbelopp som kan bidra till lokal utveckling skulle hamna i Härnösands kommun genom satsningar på exempelvis bredband, säger Jonny Lundin (C).

Från början var det SCA som tog E.on till hjälp för en stor vindkraftssatsning i Viksjö i Härnösand, men även till en mindre del i Kramfors. Sammanlagt handlar det om ansökningar om att få bygga 150 vindkraftverk.

Samarbetet omfattade förutom Hästkullen i Härnösand och Björnlandhöjden i Härnösand en mindre del i Kramfors. Samarbetet omfattar också vindkraftsprojekt i Timrå och de södra delarna av Ånge och i Ljusdal. I samarbetet ingick cirka 270 vindkraftverk och en total energiproduktion på över 2 terawattimmar, motsvarande el för att värma upp 100 000 svenska hem.

För Hästkullen finns en ansökan om att få bygga upp till 100 vindkraftverk. Frågan avgörs slutgiltigt i kommunfullmäktige. Däremot vill inte kommunstyrelsen se något vindkraftverk i Möckelsjö.