Höganäs Energi ansluter vindkraftverk

Foto: Höganäs Energi

Tre nya vindkraftverk är under konstruktion i Södra Ingelsträde utanför Höganäs. Höganäs Energi har under hösten arbetat med att gräva ner den 4,5 km långa kabel som förbinder kraftverken med fördelningsstationen i Höganäs, en investering på närmare 4 miljoner kronor.

Att det blåser mycket i Höganäs är bara positivt, i alla fall när man ser det ur energisynpunkt. De tre nya vindkraftverken, varav två ägs av Öresundskraft och ett av Höganäs kommun, kommer tillsammans att generera el som motsvarar årsbehovet för närmare 3000 hushåll.

Arbetet med att bygga verken har pågått sedan i våras och den gångna helgen kom de sista vingarna på plats. Planen är att vindkraftverken ska rulla igång i månadsskiftet november och december. Parallellt med konstruktionsarbetet har Höganäs Energi arbetat intensivt med att gräva ner den 4,5 kilometer långa kabel som ska förbinda verken med den lokala fördelningsstationen. Även ställverk inne i fördelningsstationen har byggts om för att kunna ta hand om den nya elen.

 

Sedan tidigare finns det redan tolv vindkraftverk i kommunen. Med de nya verken innebär det att all el i Höganäs under vissa tider enbart kan komma från den lokalproducerade vindkraften.

– Under gynnsamma förhållanden, som under varma sommarnätter med frisk vind, kan det räcka med den el som kommer från våra vindkraftverk. Då blir vi helt självförsörjande förklarar Ulf Liljefors som är nätchef Höganäs Energi.

Att ansluta de tre kraftverken har inneburit en investering på närmare 4 miljoner kronor.