Fortsatt turbulens kring planerna på vindkraft i Viksjö

Foto: E.on

Massor av överklaganden har kommit till Förvaltningsrätten i Härnösand över Kramfors kommunfullmäktiges beslut om att tillstyrka utbyggnad vid Björnlandshöjden, skriver allehanda.se.

Eon:s planer är att bygga 55 vindkraftverk på Björnlandhöjden, på gränsen mellan Kramfors och Härnösands kommuner.

Till detta kommer att man även planerar för en vindkraftpark på 100 vindkraftverk i Viksjö. Dessutom jobbar Kabeko för ytterligare 45 vindkraftverk på Vitberget och Granåsen i Kramfors kommun.

Planerna har väckt en hel del protester från både åretruntboende och fritidshusägare i Finnmarksområdet.

Enligt motståndarna berörs 60 åretrunthus och 200 fritidshus av vindkraftsutbyggnaderna, som kommer att kosta flera miljarder kronor.

Många kritiserar att ett område många använder för rekreation och som är bullerfritt nu kommer att påverkas kraftigt, precis som landskapsbilden. Man poängterar att många fiskar, jagar, plockar bär och svamp eller bara vistas i den naturen.

Andra anser också att ärendet handlagts fel och att man inte inväntat den översyn kommunen håller på med kring sitt tematiska tillägg om vindkraft översiktsplanen.

Dessutom finns kritik över att samråd genomförts utan att Eon bjudit in boende och fastighetsägare att delta.

Överklaganden kommer från både enskilda personer och föreningar som "Finnmarkens bygdeförening och initiativet Värna Finnmarken".