Vind sparar pengar och miljö i Malmö

Foto: Martin Abegglen

I februari beslutade kommunstyrelsen att Malmö stad ska upphandla vindkraftverk, antingen genom att uppföra ett eget eller köpa ett vindkraftverk på annan ort i Sverige. Nu är upphandlingen av ett vindkraftverk i mellersta Sverige påbörjad och på onsdagen sa kommunstyrelsen ja till den fortsatta investeringen.

Satsningen på vindkraft är en viktig del i att nå stadens mål om att energianvändningen ska vara 100 procent förnybar. Tillsammans med en effektivare energianvändning ska satsningar på sol, vatten, vät- och biogas fasa ut icke-förnybara energislag med hög miljöpåverkan. Den totala besparingen på investeringen på vindkraftverket bedöms bli mellan 25-30 miljoner kronor under en 20-årsperiod.

– Investering av vindkraft är lönsamt för såväl kommunen som det globala klimatet och den lokala miljön. Det är hög tid att ersätta förlegat fossilt med sol, vind och vatten, säger Lari Pitkä-Kangas (MP), kommunalråd med ansvar för konsument, stadsekologi och utveckling.

– Vindkraft är god investering i både vår ekonomi och miljö. År 2030 ska hela Malmö försörjas av förnybar energi. Vindkraften är en viktig del i att nå det målet och bryta beroendet av fossil energi, säger Milan Obradovic (S), kommunalråd med ansvar för boende och infrastruktur.

– Kärnkraft och fossilkraft är dubbelfel, genom att satsa på vindkraft kommer vi att göra en dubbelvinst. Vi får billigare el samtidigt som vi gör en klimatvinst. De förnyelsebara energikällorna är inte framtiden, utan de är den enda framtiden, säger Anders Skans (V), gruppledare i kommunfullmäktige.