Nytt nej till vindkraft i Färingtofta

Foto: sxc

Kommunen vill undanta Färingtofta från vindkraft och upprepar sitt nej till Energimyndighetens förslag om riksintresse, skriver Helsingborgs dagblad.

Kommunen säger för andra gången på ett år nej till Energimyndighetens förslag att göra Färingtoftaområdet till ett riksintresse för vindkraft.

Energimyndigheten skickade i november förra året ut ett förslag till nya riksintresseområden för vindkraft. Ett av dessa var området vid Färingtofta i sydöstra delen av Klippans kommun.

Energimyndigheten har inte tänkt sig att berörda kommuner ska få yttra sig om förslaget. De ska bara informeras via länsstyrelserna.

Länsstyrelsen i Skåne gick emellertid längre än så och begärde in yttrande från bland annat Klippans kommun som i februari i år krävde att Färingtoftaområdet skulle utgå ur Energimyndighetens förslag

Sedan dess har Energimyndigheten omarbetat sitt ursprungliga förslag och bland annat undantagit Natura 2000-områden samt natur- och kulturreservat på land.

Energimyndigheten har dock inte ändrat sig när det gäller Färingtofta. Kommunstyrelsens arbetsutskott har därför i ett nytt yttrande till länsstyrelsen upprepat kravet att området ska utgå som riksintresse för vindbruk.

Kommunen hänvisar till att området tidigare prövats för utbyggnad av vindkraft men inte byggts ut på grund av risken för störningar i verksamheten vid Ljungbyheds flygplats.

Dessutom är området i kommunens översiktsplan utpekat som ett större opåverkat område vilket enligt miljöbalken ska skyddas mot större etableringar.

Energimyndigheten har i sitt förslag inte tagit hänsyn till några sådana lokala detaljer och omständigheter.

Man anser bland annat att en del kommunala översiktsplaner uppvisar sådana kvalitetsbrister att de inte kan utgöra underlag när man pekar ut områden som är av riksintresse för vindbruk.

Det som enligt myndigheten bör ligga till grund för vilka områden som pekas ut är goda vindförhållanden, vilket innebär en årsmedelvind över 7,2 meter per sekund hundra meter ovan mark