Vindkraft är bra för miljön, ekonomin och jobben

Foto: sxc

Kjell Lingeblad skriver på den 29 oktober i Vlt att vindkraften är onödig, dyr och miljöförstörande. Anton Steen, Svensk vindenergi, ger i replik i Vlt debatt.

Kjell Lingeblad menar att vi i Sverige redan har kolidioxidfri el och istället borde satsa pengarna på vägar, välfärdssektorn och ny kärnkraft. Anton Steen skriver att Kjell Lingeblad tyvärr bygger sina argument på ett antal gamla myter om vindkraft och förnybar el.

Anton Steen skriver i Vlt debatt att den första myten är att vi i Sverige inte behöver förnybar el eftersom vi redan har en näst intill koldioxidfri elproduktion. Sanningen är att elmarknaden inte längre är nationell utan vi har en integrerad nordisk elmarknad och i en allt högre grad en europeisk elmarknad.

Andelen fossil el- produktion på både den nordiska, men framförallt den europeiska, elmarknaden är fortfarande betydande och ur detta perspektiv innebär varje nytt vindkraftverk en stor miljönytta. För varje elkabel vi bygger till våra grannländer blir nyttan större.

Den andra myten är att vindkraften är dyr och subventioneras mer än andra kraftslag. Sanningen är att vindkraften idag är bland den billigaste elproduktionen som finns.

Det finns idag inte några kraftslag som kan byggas utan ett stöd utöver marknadspriset på el. Detta visade sig inte minst förra veckan då den brittiska regeringen presenterade en uppgörelse om ny kärnkraft. Där garanterar staten kärnkraftsägaren en intäkt på motsvarande 95 öre/kilowattimme i 35 år för att nå lönsamhet. Ett pris som är runt 60 procent högre än vad som krävs för ny vindkraft.

Svenska elkonsumenter betalade förra året drygt 1 öre/kilowattimme för att stödja utbyggnaden av vindkraft inom ramen för elcertifikatsystemet. För ett normalt hushåll innebär detta runt 45 kronor för hela året.

Mest stöd betalade konsumenterna till biokraft, runt 2 öre/kilowattimme. Eftersom ny elproduktion också ökar utbudet och sänker marknadspriset på el är nettoeffekten för elkonsumenten sannolikt positiv. Vinsten för industrin som inte behöver betala för elcertifikaten är ännu större, vilket ger svensk basindustri en internationell konkurrensfördel.

Anton Steen skriver också att det är ett falskt dilemma som Lingeblad gör, att ställa nödvändiga investeringar i elproduktion mot investeringar i andra samhällssektorer. Självklart ska vi göra både och.

Sverige har bland de bästa förutsättningarna i Europa att producera förnyelsebar el, inte minst från vindkraft. Tack vare goda vindlägen och ett förhållandevis väl utbyggt elnät kan vi producera ren el till betydligt lägre kostnader än vad som är möjligt i flera av våra grannländer och på kontinenten.