Högpresterande smörjmedel för vindsektorn

Foto: Vattenfall

Det är extremt viktigt för vindkraftverksoperatörer att de använder smörjmedel som uppnår hög prestanda över ett brett spektrum av kritiska parametrar. 

Vindturbiner är högteknologiska och sofistikerade delar av maskiner, som måste fungera i några av de mest krävande förhållanden.

De är utsatta för slitage, vattenföroreningar, rost och korrosion. Med tanke på servicekostnaderna som förekommer vid rutinmässiga underhållskontroller, så måste smörjmedlen hålla så länge som möjligt. Vissa operatörer letar efter smörjmedel som ger oljebytesintervaller på upp till fem år eller mer. 

För att vara säker på att de väljer smörjmedel som kan vara verksamma under så långa perioder, måste vindkraftverksoperatörer leta efter smörjmedel som tillhandahåller en exceptionell övergripande prestanda – för att maximera produktiviteten och förlänga livslängden på oljan. 

Utveckling av nästa generations smörjmedel

ExxonMobil har bidragit till banbrytande syntetisk smörjmedelsteknik och fortsätter att ägna väsentliga resurser åt produktutveckling och forskning. Det är därför inte konstigt att man ständigt utvecklar smörjmedel som ger enastående prestanda inom ett brett spektrum av kritiska parametrar - inklusive oxidationsstabilitet, slitageskydd för komponenter, korrosionsskydd, filtrerbarhet, skjuvningsstabilitet och extrema temperaturprestandan.