Ingen vindkraft på Ryssberget

Foto: sxc

Tankarna att placera vindkraftverk på Ryssberget skrotas. Motståndet mot förslaget gör nu att hela idén plockas bort från översiktsplanen, skriver Kristianstadsbladet.

I Bromölla kommun håller tjänstemän på att jobba med att ta fram en ny översiktsplan, ”Översiktsplan 2030” som planen kallas, och under sommaren var den ute på samråd. Planen handlar om att peka ut vilka områden som är lämpliga för till exempel vindkraft.

Två områden på Ryssberget pekades ut som lämpliga platser för vindkraftsbygge. Detta var något som fick många att reagera och protestera.

Partier i Bromölla, som annars står en bit från varandra, var eniga om att vindkraftsverk på Ryssberget är inte är en bra idé. Sölvesborgs kommun, som tidigare haft frågan uppe till diskussion, skickade en påstötning över länsgränsen till Bromölla. Plocka bort tankarna om vindkraftsverk på Ryssberget i översiktsplanen var uppmaningen. Och det är precis vad Bromölla kommun nu kommer att göra.