Bygglov för vindkraft i Ramsele upphävs

Foto: Torbjörn Bergkvist

I våras beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Sollefteå att bevilja bygglov för två vindkraftverk i Lungsjön utanför Ramsele. Nu får nämnden bakläxa av länsstyrelsen, skriver allehanda.se.

Det är bolaget Väktaren vind som vill bygga de två vindkraftverken i Lungsjön utanför Ramsele. Bygglov beviljades av samhällsbyggnadsnämnden i maj.

Nu har boende i området överklagat beslutet. De menar att frågan om störande ljud från kraftverken måste utredas mer ingående.

De anser också att etableringen föregåtts av odemokratiska metoder och att vindkraft inte ska tillåtas så nära bebyggelse.

Länsstyrelsen har nu upphävt Sollefteå kommuns beslut om bygglov och skickat tillbaka ärendet till samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning.

Länsstyrelsen anser att nämnden inte angett några egentliga skäl för sitt beslut, eller angett vilka bestämmelser beslutet grundats på, och att det därför ska upphävas. Det är andra gången nämnden får bakläxa av länsstyrelsen av denna orsak.

"När det är fråga om myndighetsutövning mot enskilda ska den som är berörd kunna förstå av beslutet varför detta har fattats och vad som legat till grund för nämndens inställning", skriver länsstyrelsen.