Svenska Kyrkan satsar på vindkraft

Foto: Rabbalshede Kraft

Nu satsar Svenska kyrkan 70 miljoner på två nya vindkraftverk. Ett av vindkraftverken är i vindkraftsparken Dingle-Skogen Vind, skriver Bohuslänningen.

– Det är viktigt att också kyrkan satsar på förnyelsebar energi, säger Per Eckerdal, biskop i Göteborgs stift.

Vindkraftsparken Dingle-Skogen Vind ligger på tre olika platser i Munkedals kommun och omfattar 14 vindkraftverk som ägs av olika intressen. Totalt har det satsats 490 miljoner kronor i detta projekt.

Svenska kyrkan har köpt två vindkraftverk i detta område. Det ena vindkraftsverket ägs av Prästlönetillgångarna som förvaltas av stiftet. Det andra vindkraftverket ägs av 17 församlingar och samfälligheter, Göteborgs stift och Prästlönetillgångarna som köpt andelar i Stiftsvinden Ekonomisk förening.