Vindkraftverken vid Siljan är inte störande för utsikten

Foto: Dala Vind

Förstör vindkraftverk utsikten? I Moratrakten blev denna fråga en infekterad diskussion. Därför har en utredning genomförts av totalförsvarets forskningsinstitut, FOI, i uppdrag av Dala Vind och länsstyrelsen. Utredningen har Energimyndigheten betalat, skriver Dala-Demokraten.

Med hjälp av en kamera monterat högt upp på västerväggen på Greens Hotell i Tällberg togs en bild var tionde minut under ett helt år mellan mitten av juli 2011 till mitten av juli 2012. Totalt fick forskarna nästan 35 000 bilder att analysera.

Bilderna visar vindsnurrorna på Säliträdberget och Skuruberget 23 kilometer sydsydväst om centrala Mora. Avståndet mellan kameran och vindkraftverken är 32 kilometer. Av de totalt sex vindkraftverken som fanns då var fyra synliga. Vindkraftverkens torn syntes i 49 procent av bilderna som är tagna i dagsljus på sommaren och 46 procent av bilderna tagna i dagljus på vintern. De röda flygvarningsljusen sågs i 69 procent av bilderna tagna på natten på sommaren och i 64 procent av vinterbilderna. Forskarna är dock noga med att påpeka att en röd punkt som syns på en del av bilderna lika gärna kan vara en bils baklykta.

Ett problem med bilderna är att kameran ser än ett normalt öga och man skulle behöva en kikare med åtta till tio gångers förstoring för att se lika bra som kameran. Kameran ser också bättre i mörker än ett normalt öga.

Forskarnas slutsats är att ett friskt öga kommer att ha svårt att se tornen på det avståndet utan till exempel kikare.