Stora Förnybarhetspriset 2013 till Audi

Foto: Patrik C Österberg

Biltillverkaren Audi med sitt fordonsbränsle e-gas får Stora Förnybarhetspriset 2013. Priset delades ut på Svensk Vindenergis årliga konferens på Waterfront i Stockholm.

– Med bränslet e-gas kan Audi på ett effektivt sätt tillvarata den förnybara elens potential. Genom att lagra överskottet från vindkraft i gasnäten och öka produktionen av förnybara drivmedel blir det dubbel nytta för klimatet, säger Annika Helker Lundström, vd Svensk Vindenergi. 

Stora Förnybarhetspriset delades ut av Annika Helker Lundström under konferensen ”Vind – Framtidens elförsörjning”. Motiveringen lyder:

Med sitt nya koncept e-gas väver Audi samman det förnybara elsystemet och hållbara transporter. Genom fokus på effektivitet och klimat i varje led har Audi skapat en nästintill koldioxidfri process som både ger nya möjligheter att lagra överskottsel från vind och sol och tillför ett nytt utsläppsfritt drivmedel till marknaden.

Med el från vindkraftverk produceras vätgas som får reagera med den koldioxid som uppstår när förnybar biogas framställs från organiskt avfall. Resultatet blir en syntetisk gas, e-gas, som beräknas kunna försörja 1 500 av Audis nya gasbil A3 Sportback. Med ett brett systemperspektiv och genom mod och framsynthet visar Audi därmed vägen för ett klimatmässigt hållbart samhälle.

 – Audi har ett långsiktigt mål för koldioxidneutral mobilitet. För att påskynda processen har Audi valt att gå utanför de traditionella ramarna för biltillverkning och investerar även i utvecklingen av förnybara bränslen. Vi är både stolta och glada för att Svensk Vindenergi uppmärksammat Audis satsning på e-gas, säger Nils Simonsson, marknadschef Audi Sverige.

Det vackra priset i återvunnet glas har formgivits av återvinningskonstnären Jonas Torstensson och ska få betraktaren att associera till vind i kombination med sol och vatten.

Stora Förnybarhetspriset instiftades 2011, med syfte att lyfta fram förebilder inom näringslivet med insikt om behovet av att använda förnybar el och näringslivets viktiga roll i denna omställning. Tidigare pristagare är IKEA, Tesla Motors och nu Audi e-gas.