Kritik mot Vårgårdas nya vindkraftsplan

Foto: sxc

Den gamla vindbruksplanen ändrades efter kritik. Nu ställer Vårgårda kommun ut en helt ny med plats för färre vindkraftverk, men den planen stöter också på motstånd, bland annat från politikerhåll, skriver Sveriges Radio.se

För ett år sedan presenterade Vårgårda kommun en plan för framtida vindkraftverk. Efter kritik från bland annat allmänheten och länsstyrelsen gjordes planen om och flera områden togs bort.

I den nya vindbruksplanen som just nu ställs ut har områden som anses lämpliga för vindkraftverk minskat från fem till fyra.

De främsta anledningarna är på grund av de synpunkter kommunen fått från bland annat allmänheten och länsstyrelsen. Till exempel anses vissa områden vara alldeles för unika och känsliga för stora förändringar.

Men det är inte alla som ställer sig bakom förslaget. Förutom Centerpartiet har även Miljöpartiet och Vänsterpartiet opponerat sig.