Vindkraft kan hota världsarv

Foto: sxc

En vindkraftssatsning på Öland kan komma att hota Alvaret som världsarv. Nu gör Icomos, Unescos tyngsta remissinstans, tummen ner för vindkraftsetablering och i ett brev till Riksantikvarieämbetet är de tydlig med att världsarvsstatusen kan hotas om vindkraftsparken realiseras, skriver Barometern.

År 2000 blev södra Ölands odlingslandskap utsett till Sveriges 15:e världsarv. Platsen ansågs vara av global angelägenhet och viktig att bevara för framtiden. Nu planerar Cementa och företaget O2 att bygga sex 130 meter höga vindkraftverk vid Albrunna. Bygglovansökan lämnades in redan för två år sedan.

I slutet på september skickade Icomos, som är det rådgivande organet till Unesco, ett yttrande till riksantikvarie­ämbetet där man var ganska tydlig med att en etablering av vindkraft på alvaret hotar världsarvsstatusen. Det har bara hänt två gånger tidigare att ett land blivit av med världsarvsstatus. Myndigheten har skickat brevet vidare till Mörbylånga kommun. På Mörbylånga kommun menar man att det vore pinsamt för att bli av med ett världsarv, men det handlar samtidigt om att utveckla södra Öland och ta hand om näringslivet.