”Klimatet valets viktigaste framtidsfråga”

Det finns flera fördelar med att placera vindkraftverken till havs. Det blåser mer och det finns stora områden man kan bygga på utan att kraftverket stör omgivningen. Men det blir betydligt dyrare, jämfört med att bygga vid kusten. Foto: Depositphotos
Anders Wijkman. Foto: Ewa Rudling

Klimat- och energifrågorna måste få en framskjuten plats på agendan inför valet 2014. Det är en ödesfråga, hävdar Anders Wijkman, en flitigt anlitad föredragshållare och samhällsdebattör med lång politisk erfarenhet.

– En snabb omställning av energiproduktionen är nödvändig för att motverka den globala uppvärmning som de fossileldade kraftverken i Centraleuropa bidrar till genom koldioxidutsläppen, slår Anders Wijkman fast. Ju längre vi väntar, desto svårare och dyrare blir det.

Sverige har minskat sina fysiska utsläpp av koldioxid inom landet.

– Men genom den inbäddade koldioxid som finns i importerade varor, tillverkade med "smutsig energi", har vi ändå ökat vår samlade klimatpåverkan, framhåller Anders Wijkman. Men det verkar de flesta politiker blunda för.

Anders Wijkman efterlyser ett brett synsätt på klimatfrågan:

– Den handlar inte bara om förnybar energi, utan också om resursanvändningen i stort. Vår köp-och-släng-kultur är en stor miljö- och klimatbov genom den energi och de råvaror som krävs för att tillverka nya prylar som ersättning för dem vi byter ut alldeles för ofta.

Minskar sårbarheten

Vindkraft och solceller kan spela en viktig roll i omställningen av energiproduktionen, liksom biomassa.

– En utökad produktion av förnybar el gör Sverige mindre beroende av omvärlden och därigenom mindre sårbart, säger Anders Wijkman. Samtidigt får vi också bättre kostnadskontroll och kan öka vår elexport. Då kan kolkraftverken på kontinenten successivt avvecklas.

Han ser även en annan viktig fördel med vindkraft:

– Den möjliggör ett decentraliserat ägande av elproduktionen, till exempel i form av vindkraftskooperativ.

"Ökad utbyggnadstakten"

Sverige har med sin långa kust utmärkta förutsättningar för vindkraft.

– Men etableringen av nya vindkraftverk går för långsamt, anser Anders Wijkman. Målet bör vara att cirka 15 procent av Sveriges el ska komma från vindkraftverk år 2020.

Vindkraftens belackare menar att snurrorna förfular landskapet och att oljudet är en sanitär olägenhet.

– Det kan till stor del motverkas genom att placera vindsnurrorna en bit ut i havet, menar Anders Wijkman. Även vågkraft kan på sikt bli en viktig, förnybar energikälla.

IPCC ger draghjälp

Är det inte svårare att värva röster med miljöargument än genom att lova sänkt skatt?

– Politik är inte bara att lyssna, säger Anders Wijkman. Det handlar också om att leda. Jag gissar att cirka 15-20 procent av svenska folket är genuint intresserade av hållbarhetsfrågor. Deras röst vill säkert alla partier ha.

Men risken finns att hållbarhetsfrågorna kommer i kläm.

– Dagens ytliga mediakultur gör inte uppgiften lättare, menar Anders Wijkman. Men det är en viktig pedagogisk utmaning för politikerna. De får säkert god draghjälp av den rapport som FN:s klimatpanel (IPCC) nyss släppt. Där belyses vilka katastrofala följder en ökad medeltemperatur på bara någon grad får genom att extrema väderhändelser som cykloner och översvämningar – eller extrem torka - blir mer frekventa. Framförallt kommer det att slå mot livsmedelsproduktionen i tredje världen men även mot länder som USA. Vissa områden i tropikerna kan bli obeboeliga. Det leder till massflykt och politisk oro. Höjningen av havsnivån är ett annat reellt hot mot kuststäderna. Den kan uppgå till minst en meter fram till år 2100.