Goda prognoser för svensk vindkraft

Foto: Statkraft

Det byggs så mycket vindkraft nu att den om ett drygt år kan komma att stå för cirka sju procent av den svenska elproduktionen, skriver Sveriges Radio.se.

Det planeras, byggs och tas i drift mer vindkraft i Sverige än någonsin tidigare.

– Det beror dels på att vi blivit duktiga på att bygga vindkraftverk. Sen har myndigheterna blivit duktiga på att ge tillstånd och ekonomin har åtminstone varit bra, så att många projekt har startat, säger Ola Carlson, chef för Svenskt vindkrafttekniskt centrum som är knutet till Chalmers tekniska högskola i Göteborg, i en intervju med Sveriges Radio.

Alla tillstånd är klara för ytterligare cirka 2 000 vindkraftverk runt om i Sverige, något som skulle innebära mer än en fördubbling av den svenska vindkraftproduktionen under de närmaste åren, och ytterligare cirka 5 000 vindkraftverk är under prövning.

Men alla planerade vindkraftsparker blir inte verklighet, eftersom även långt gångna projekt kan stoppas av veton från till exempel försvaret eller kommunerna. Ett exempel är vindkraftparken som skulle byggas på Storhögen i Jämtland där det fanns ett betydande lokalt motstånd och efter det att Östersunds ledande politiker sade sig vilja stoppa bygget kastade kraftbolaget Statkraft-SCA som satsat fem miljoner på projektet in handduken.

Vindkraftsprofessorn Ola Carlson vid Chalmers ser dock inte något tak för hur många vindkraftverk som kan få plats i Sverige.

– Vi kan titta på Danmark, där ska 50 procent av elen komma från vindkraft om sju år. Och utan vidare kan vi ha 50 procent vindkraft i Sverige också, säger Ola Carlson till Sveriges Radio.