Vindkraftsamarbete kan spara stora summor

Det kan blåsa, regna eller snöa hur mycket som helst men tack vare datoriserad övervakning har man full kontroll även på den största anläggning. Foto: SKF

I ett samarbete mellan Skellefteå EnergiUnderhåll (SEU) och SKF testas nya metoder för att kunna göra vibrationsanalyser på roterande maskiner. Metoden med dataövervakning finns redan inom andra områden men tillämpningen som SEU och SKF gör innebär stora besparingar för vind-, kraftvärme- och vattenkraft.

Per Forsell, SEU, och Hans Steding, SKF, har samarbetat i över 30 år och sedan 2001 är Hans Steding anställd på SKF. Det var då som det multinationella företaget köpte Nåiden Teknik i Luleå, ett bolag som utvecklade och marknadsförde produkter och programvaror för tillståndskontroll av roterande maskiner.  Bolaget hade kundspecifika applikationer inom papper och massa, vattenkraft, ång- och gasturbiner samt marin- och järnvägsapplikationer och SKF har fortsatt den utvecklingen. Skellefteå EnergiUnderhåll ägs av Skellefteå Kraft och i samarbetet innebär det att SKF kan testa och utveckla nya innovationer inom vibrationsanalys i Skellefteå Krafts vindkraftverk, vattenstationer och kraftvärmeverk.

Övervakning minskar riskerna Med hjälp av modern teknik finns det möjlighet att övervaka vibrationerna i dessa anläggningar och därmed kunna planera underhållsåtgärder. Eftersom en rotor i ett vattenkraftverk väger cirka 150 ton skulle ett haveri på den kunna få förödande konsekvenser med tanke på reparationskostnader, produktionsbortfall och inte minst driftsstopp för kunder. Genom att övervaka vibrationerna kan man inte bara förhindra kostsamma stopp, det finns också stora fördelar genom att optimera driften och därmed förlänga livslängden.

- Med hjälp av övervakningen går det att identifiera de driftområden som är lämpliga för att maximera livslängden. Precis som en bil har optimal bränsleförbrukning gäller samma sak för stora energiproducerande anläggningar. Med våra mätningar är det ganska enkelt att optimera driften på till exempel vattenkraftsaggregat, säger Hans Steding.

Även en mobil version Och det behöver inte finnas tekniker på plats för att systemet ska fungera, maskinerna övervakas online. Det finns också en mobil version som används för att identifiera möjliga risker för driften vid en anläggning. Vid misstanke om driftsstörningar finns det möjlighet att placera ut en mobil övervakningsenhet som ger löpande mätresultat.

- Det finns också möjlighet att applicera ett stoppskydd vid för höga vibrationsnivåer med den mobila utrustningen. Möjligheten med vibrationsanalys har funnit under ganska lång tid och samarbetet mellan SKF och SEU innebär att vi kan testa, prova och utvärdera nya metoder för att ytterligare förbättra analyserna. Genom att kombinera SEU:s kompetens med SKF:s teknik kan vi erbjuda väl underbyggda analyser som sparar stora belopp för energibranschen och industrin, säger Per Forsell.

Sverige ingen exklusiv marknad SEU vänder sig till hela industri- och energisektorn och Sverige är inte någon exklusiv marknad. Det behöver inte heller röra sig om stationära maskiner eller produktionsanläggningar.

- Tekniken är applicerad över hela världen och till och med det mycket välkända kryssningsfartyget Queen Mary 2 övervakas med hjälp av vår teknik, berättar Hans Steding.

Och för SEU och SKF kommer det att finnas stora möjligheter att ytterligare förfina teknologin i ett kommande vindkraftsprojekt.

- Skellefteå Kraft har uppfört ett 80-tal vindkraftverk och både storleken på vindkraftverken och avståndet gör det väldigt lämpligt att använda sig av vibrationsanalys online. Med tanke på den investering som Skellefteå Kraft gör finns det massor av pengar att spara in med hjälp av digital övervakning när det gäller drift, underhåll och livslängd, avslutar Per Forsell.

 

FAKTA:

Med hjälp av vibrationsanalys upptäcker man begynnande skador på roterande maskiner i ett tidigt skede och ger möjlighet att planera eventuella reparationer. SEU har både utrustning och personal som utför frekvensanalys för att upptäcka obalanser, lagerskador, krökta axlar, uppriktningsfel, kuggskador, resonansproblem, fel på elmotorer och kavitation.