Vindkraftverken i Bergs kommun får byggas

Foto: sxc

Vindkraftverken på Handsjökrusen får byggas. De tolv bybornas överklaganden var resultatlösa, skriver LT i Jämtland.

Byborna i Handsjöbyn har tidigare protesterat mot att Bergs kommun beviljat bygglov för två vindkraftverk på berget Handsjökrusen. Beslutet överklagades till länsstyrelsen, som gav kommunen rätt. Byborna i Handsjöbyn överklagade därför vidare till mark- och miljödomstolen, skriver LT i Jämtland.

Enligt LT menar byborna de planerade vindkraftverken kommer att ligga alldeles för nära byn. Flera hänvisar också till att det finns fågelarter i området som kan påverkas negativt av vindkraftbygget.

I början av juli kom mark- och miljödomstolen med sin dom – överklagan avslås. Domstolen skriver att verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten har skyldighet att agera för att artskyddsbestämmelserna inte överträds. I övrigt anser domstolen inte att det finns någon anledning att göra en annan bedömning än den som länsstyrelsen redan har gjort.

Byborna i Handsjöbyn gav sig inte där utan överklagade vidare till mark- och miljööverdomstolen, som inte beviljar prövningstillstånd. Därmed gäller domen från mark- och miljödomstolen, som avslår bybornas överklaganden.