ABB tar hem anslutning av vindkraft i Nordsjön

Foto: ABB
Foto: ABB

ABB har tagit hem en order från den nederländsk-tyska kraftoperatören TenneT på en AC kraftöverföringslänk som ska ansluta den havsbaserade vindkraftparken Sandbank till den havsbaserade HVDC omriktarstationen SylWin alpha.

Länken får kapacitet att överföra 288 megawatt.

– Tysklands fokuserade satsning på förnybar energi, kallad Energiewende, skapar betydande möjligheter för oss tillsammans med det växande intresset för vindkraft i Europa, säger Ulrich Speisshofer, koncernchef för ABB. Att integrera förnybar vindenergi effektivt och tillförlitligt bidrar till leveranser av ren och kostnadseffektiv el till konsumenterna på ett miljömässigt hållbart sätt.

Länken kommer att förbinda AC-plattformen vid Sandbank vindkraftpark till omriktarstationen för HVDC SylWin alpha. Sandbank ligger runt 90 kilometer utanför ön Sylt i Nordsjön.

Till anslutningen ska användas två treledars 155 kilovolt sjökablar om vardera 36 kilometer. ABB har tidigare framgångsrikt tagit i drift nio AC-kabelsystem över hela världen för anslutningar av havsbaserad vindkraft, och fler projekt pågår.

I det här projektet kommer ABB att ha huvudansvar för konstruktion, tillverkning, leverans och installation av hela det havsbaserade kabelsystemet, inklusive två shuntreaktorer på AC-plattformen. Projektet ska enligt plan vara klart 2015. Kabelsystemet levereras från ABB:s kabelfabrik i Karlskrona.

Sandbank är det femte projektet för offshore vindkraftsanslutning i Tyskland som TenneT anförtror till ABB. Ett pågående projekt är anslutning av AC-länken Nordergründe som förbinder en vindkraftpark direkt till en transformatorstation på land. De tre andra gäller anslutningar med tekniken HVDC Light, varav BorWin1 redan har tagits i drift och projekten DolWin1 och DolWin2 är under arbete.