Ingen vindkraft på grund av platt landskap

Foto: Fredrik Herrlander

Bjuvs kommun säger nej till ett nytt vindkraftverk i Bårslöv. Yttrandet antogs av kommunstyrelsens arbetsutskott nyligen, skriver Helsingborgs dagblad.

Billyvind AB har visserligen lämnat sin ansökan enligt miljöbalken till Helsingborgs stad, men eftersom platsen ligger mindre än en kilometer från Bjuvs kommungräns fick ortens politiker chans att yttra sig.

Motiveringen är att landskapet omkring den utpekade placeringen är platt landsbygd med få träd. Det planerade vindkraftverket skulle ha en totalhöjd på 150 meter och skulle därför se störande ut. Dessutom vill Bjuvs kommun inte ha så höga vindkraftverk närmare än två kilometer från bostäder på grund av bland annat buller.