10 000 kronor per år och vindkraftverk till näringsutveckling

Foto: Torbjörn Bergkvist

Sollefteå kommun och SSVAB, Statkraft SCA Vind AB, har skrivit avtal om utvecklingspengar för vindkraftparkerna Ögonfägnaden och Björkhöjden, skriver allehanda.se.

Avtalet innebär att 0,2 procent av den totala vindkraftproduktionen ska avsättas till lokala utvecklingspengar vilket innebär ungefär 10 000 kronor per år och vindkraftverk.

Allehanda.se skriver att ett likadant avtal har redan tecknats mellan SSVAB och kommunen för Stamåsen. Där handlar det om 20 vindkraftverk inne på Sollefteåsidan och därmed alltså cirka 200 000 kronor om året i utvecklingspengar för det område som berörs av utbyggnaden.

Ögonfägnaden berör en mindre del kommunen men Björkhöjden, utanför Ramsele, blir en jättepark med 83 vindkraftverk inne i Sollefteå kommun och därmed cirka 830 000 kronor om året i utvecklingspengar.

Pengarna ska användas till någon form av långsiktig näringslivsutveckling, samhällsutveckling eller på annat sätt bidra till en levande landsbygd. Det kan vara till exempel handel, turism, infrastruktur, ungdomsverksamhet samt natur och kultur. Utvecklingsmedlen får inte användas till sådant som normalt ingår i kommunala åtaganden. Pengarna ska fördelas av en förening bestående av representanter från SSVAB, kommunen och bygden.

Björkhöjden och Ögonfägnaden har börjat byggas. Stamåsen togs i drift strax före nyår och de första pengarna betalas ut i mars.