Ökad produktion för Arise Windpower

Foto: Arise Windpower

Arise Windpower ökade sin produktion under september. Något svagare vindar än normalt under september, resulterade i en elproduktion om cirka 34 100 MWh. Utfallet samma månad föregående år var cirka 27 200 MWh.

Inkluderat uthyrda vindkraftparker var elproduktionen cirka 36 600 MWh under månaden.

Inkluderat uthyrda parker (7 100 MWh) var produktionen 104 500 MWh under kvartal 3, en ökning med drygt 75 procent jämfört med samma period föregående år (59 400 MWh).