Eolus Vind får motstånd i nytt vindkraftprojekt

Foto: Inspecta

Boende i Romna och Råby vill inte bli grannar med två 150 meter höga vindkraftverk. De känner sig överkörda av byggnadsnämnden och Eolus Vind, och har överklagat bygglovsbeslutet, skriver Skånskan.

– De har inte tagit någon som helst kontakt med oss. Det är ynkligt, säger Magnus Månsson i Romna till Skånskan.

En skandal, tycker de boende i området om projektet. De kan inte förstå hur kommunen kan gå med på att förstöra idyllen och har överklagat byggnadsnämndens beslut att bevilja bygglov.

Ilskan riktas mot byggnadsnämndens hantering av frågan. Markägarna som har upplåtit mark till Eolus Vind får också en släng av sleven.Grannarna kräver att bygglovsbeslutet rivs upp. Enligt Magnus Månsson har Eolus Vind räknat fel på avstånden från verken till närmaste bostadshus. Tre av fastigheterna hamnar närmare vindkraftverken än 500 meter, som annars är det skyddsavstånd som ska gälla, hävdar han.– Det är uppgifter vi har fått från Lantmäteriet. Kommunen måste göra en egen utredning innan bygglov beviljas. Det är helt otroligt att de bara litar blint på entreprenörens uppgifter, säger Magnus Månsson.– Från mitt ena stall till vindkraftverket blir det bara 473 meter enligt Lantmäteriets siffror, säger Mats Stigsson.– Det är skandalöst att Eolus lämnar in kartor som inte stämmer. Det är dessutom oansvarigt av kommunen att bygga något som kan skada människor över decennier, inflikar Henrik Thapper, som har fördjupat sig i ämnet hur vindkraften påverkar hälsan.Grannarna är också oroliga för skuggorna från verken – där en av fastigheten uppges få nästan 150 procent mer skuggningar än vad Boverket rekommenderar.Ljuden från verken är ett annat orosmoment, och grannarna undrar varför inte alla berörda fastighetsägare fått information om vindkraftsplanerna, och varför kommunen envist håller fast vid ett skyddsavstånd på 500 meter när nya utökade skyddsavstånd är på gång.– Det kommer en ny vindkraftspolicy i vår, och där är skyddsavståndet 700 meter, säger Magnus Månsson.