Samverkansprogram ska stärka vindkraftskunnande

Foto: Ulrika Södrén

Energimyndigheten och Elforsk AB genomför tillsammans samverkansprogrammet Vindforsk IV. Denna utlysning välkomnar projektansökningar inom programmets samtliga områden. Sista ansökningsdag är 1 december 2013.

Vindforsk är ett samverkansprogram som syftar till att stärka vindkraftskunnandet på lång sikt liksom vindkraftens roll i ett väl fungerande kraftsystem.

Målsättningen för Vindforsk är dels att kunskap och kompetens som tas fram i programmet gör det möjligt att bygga ut och integrera allt större mängder vindkraft med en låg elproduktionskostnad och dels att nya teknikfrågor identifieras och bearbetas på ett sätt som leder till teknikutveckling inom områden som kan utveckla svenskt företagande.