”Vindkraft kan lindra vattenbrist”

Foto: Freefoto.com

Vindkraft använder mindre vatten än nästan något annat kraftslag. Varje modernt vindkraftverk kan spara nästan 17 miljoner liter vatten jämfört med elproduktion från kärnkraft och fossila bränslen. Det skriver Svensk Vindenergi i samband med FN:s Världsdattendag.FN uppmärksammar stort att den globala vattenbristen kommer bli en av de största utmaningar som världen står inför. På många platser i världen kommer vattenbrist att få katastrofala konsekvenser och situationen förvärras ytterligare av de pågående klimatförändringarna.- Den globala energisektorn är den största industriella vattenanvändaren i världen. Vindkraften kan göra en betydande skillnad när det gäller att använda världens värdefulla vattenresurser på ett mer hållbart sätt, säger Annika Helker Lundström, vd för Svensk Vindenergi.Vindkraftstillverkaren Vestas har presenterat en studie som jämför hur mycket vatten olika kraftslag behöver för att producera el. Kärnkraften anges behöva 2 700 liter per MWh och kolkraft med koldioxidavskiljning 3 200 liter per Mwh. Enligt Vestas kräver vindkraften i princip inget vatten alls och kan därmed spara cirka 3 000 liter vatten per MWh producerad el, jämfört med elproduktion från fossila bränslen och i kärnkraftverk. Ett modernt vindkraftverk på 2 MW kan alltså enligt studien spara nästan 17 miljoner liter vatten.- Utbyggnad av vindkraft är ett effektivt sätt att reducera användningen av vatten i energisektorn. Genom en storskalig global utbyggnad av vindkraften kan de begränsade vattenresurserna användas till mer produktiva ändamål som till exempel produktion av livsmedel, säger Annika Helker Lundström.