Härnösand ansöker om att bli vindkraftscentrum

Foto: Creative Commons

Enligt Härnösands Allehanda vill kommunen samordna utvecklingen av näringsliv och affärer för vindkraften i hela landet när det gäller vindkraft. En ansökan om detta har skickats till Energimyndigheten och det finns stora möjligheter att få ja.

Härnösand är dock inte ensam om att vara intresserad. Ansökningstiden går ut den 15 oktober. Flera har hört av sig men ännu har ingen sökt.

Härnösands kommun ligger mitt i ett område där det planeras jättesatsningar på vindkraft. I mellersta Norrland och Mittnorge finns det konkreta investeringsplaner på 3800 vindkraftsverk för cirka 100 miljarder kronor under de kommande åtta åren.

– Vi är medvetna om att det händer mycket när det gäller vindkraftsutbyggnaden i norra Sverige, säger Annika Nilsson, handläggare på Energimyndigheten, som samordnar Nätverket för vindbruk som avgör vem som får uppdraget, till tidningen Härnösands Allehanda.

Härnösand vill ansvara för näringslivs- och affärsutveckling, ett uppdrag som tidigare gjorts från Kalmar. Strömsunds kommun har tagit på sig arbetskraftsförsörjning. Länsstyrelsen i Halland ansvarar för frågor som rör tillstånd och planering och Högskolan på Gotland, svarar för området utbildning.

Genom att ta på sig uppdraget blir man en medlem av nätverket för vindbruk som sprider kunskap och information om vindkraft och stöttar regionala initiativ av nationell betydelse.

Huvuduppdraget för noden är att samordna och koordinera de olika näringslivsprojekten inom nätverket samt att utveckla kunskap och metoder inom näringslivs- och affärsutveckling kopplat till vindkraftsutbyggnaden. Arbetet kommer att samordnas med Energimyndighetens initiativ på vindkraftområdet för att uppnå största möjliga effekt av de sammantagna insatserna.

Om Energimyndigheten säger ja räknar man med ett årligt stöd från staten på en miljon kronor. Dessutom finns det möjlighet att söka pengar till olika enskilda projekt.