Vintervind 2014 i Sundsvall

Foto: Statkraft

Vintervind är en konferens som fokuserar på vindkraft i kallt klimat. Årets konferens kommer att hållas 11 och 12 februari i Sundsvall i Sverige.

Varje år samlas forskare, ingenjörer, tillverkare, konsulter, investerare och vindkraftägare, representanter från myndigheter med flera från hela världen i Sverige för att diskutera utmaningarna med vindkraft i kallt klimat.

Förra årets konferens samlade mer än 500 deltagare från 17 olika länder.

Årets innehåll är:

Förstå och förutspå nedisning

Avisnings-utrustning och processer

Marknadens potential och begränsningar

Finansiering och riskanalyser

Olika standar, utrustning och tillvägagångsätt

Hälsa, säkerhet och miljö

Konstruktion, installation och rekommenderad praxis

Erfarnheter inom produktion och verksamhet

Närfrågor

Utbildning och jobb

Småskalig vindkraft

Övrigt