Vindkraft i Ulatofta kan stoppas av röd glada

Foto: sxc

Tidningen Skånskan skriver att mark- och miljödomstolen har upphävt bygglovet för ett vindkraftverk på fastigheten Ulatofta 5:21. Eftersom man anser att det är troligt att den röda gladan har häckningsplats i närheten, och kräver att frågan utreds noggrant innan slutlig ställning tas till bygget.

Byggnadsnämnden sade, i mars 2012, ja till Falkenberg Ventus ansökan om att få uppföra ett vindkraftverk i Ulatofta. Boende i området överklagade beslutet till länsstyrelsen, som dock gick på byggnadsnämndens linje. Ärendet hamnade därefter på mark- och miljödomstolens bord. Och nu står det klart att mark- och miljödomstolen gör en delvis annorlunda bedömning. Detta sedan de klagande slagit larm om att de hittat ett fågelbo, som tros vara häckningsplats för den röda gladan, bara 100 meter från den tänkta etableringsplatsen. I domen skriver mark- och miljödomstolen att bygglovet upphävs med anledning av uppgifterna om den röda gladan. – Frågan bör utredas innan slutlig ställning kan tas till bygglovet. Det överklagade bygglovsbeslutet ska därför upphävas och ärendet återförvisas till byggnadsnämnden för fortsatt handläggning, summerar mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen anser däremot inte att platsen i övrigt är olämplig för vindkraftverk.