Fladdermöss sätter stopp för vindkraft

Foto: sxc

Ramströms Vind AB ger nu upp planerna på att bygga fem vindkraftverk på fastigheten Högetorp 1:5 vid sjön Eckern. Orsaken anges till "konflikt med fladdermusarten barbastel", skriver tidningen Barometern.

Bygglovsansökan samt den miljöanmälan som gjort återkallas nu. Företaget har annars begärt dispens hos länsstyrelsen om fladdermössen. Vindkraftverken har inte heller gillats av de flesta av grannarna, som sagt nej i så kallade grannyttranden som samhällsbyggnadskontoret begärt in.