Till slut blev det ja för vindkraft i Härjedalen

Foto: Fredrik Herrlander

Kommunfullmäktige i Härjedalen tog beslutet att göra tummen upp för vindkraft i områdena Åndberget och Skaftåse, skriver Länstidningen i Östersund.

Turerna har varit många, först blev det ett nej från politiskt håll då det inte gavs någon plats för vindkraft i översiktsplanen. Fullmäktige ändrade sig sedan och beslutade att tillstyrka projekten men detta överklagades till förvaltningsrätten som underkände beslutet. Nu har nya tag tagits och med klara siffror röstade fullmäktige för ett nytt godkännande.

– Jag tycker att fullmäktige saknar ett fullgott underlag att ta ställning till vilket krävs i kommunallagen och jag yrkar på återremiss, påpekade Bertil Nilsson (M) utan att få tillräckligt stöd för detta.

I övrigt var ståndpunkterna desamma som när debatten togs i augusti.