Solkraft går om vindkraft under 2013

Foto: Duke Energy

Nya resultat visar att andelen installerad solkraft för första gången är större än andelen installerad vindkraft, skriver Bloomberg New Energy Finance i ett pressmeddelande.

För första gången installeras det mer sol- än vindkraft i världen. Enligt Bloomberg New Energy Finance beräkningar kommer 33,8 gigawatt landbaserad vindkraft och 1,7 gigawatt havsbaserad vindkraft att installeras runt om i världen under 2013. Medan prognosen för solkraft är 36,7 gigawatt.

Under 2012 installerades totalt 46,6 gigawatt vindkraft och 30,5 gigawatt solkraft. Men på grund av att utbyggnadstakten minskat i världens två största vindkraftländer, Kina och USA,  skaps utrymme för solkraften att växa. Bloomberg New Energy Finance förutspår att andelen installerad vindkraft kommer att minska med 25 procent under 2013 och sluta på samma låga nivå som 2008.

Orsaken till att solkraften ökar ska, enligt Bloomberg New Energy Finance, vara skattelättnader i både Japan och Kina samtidigt som det skett en prissänkning på solceller.

2030 kommer de båda energislagen svara för 33 procent av världens elkapacitet.