Nya möjligheter till affärer med vindkraft

Foto: Arise

Under ett seminarium i Falun, som anordnades av Triple Steelix och Vindkraftbyggarna, kom representanter från 33 företag samt representanter från olika organisationer. I ett pressmeddelande sammanfattar Triple Steelix seminariet så här:

– Det har aldrig varit billigare att finansiera vindkraftsprojekt eller att bygga verken. Samtidigt börjar kärnkraftverken gå mot sin maximala livslängd. Alternativ till dem måste finnas på plats innan de stängs. Vindkraft är en del av det. Det konstaterade Björn Risby, ansvarig för de stora vindkraftssatsningarna vid Bergvik skog, under ett seminarium för nuvarande och potentiella leverantörer till vindkraftindustrin.

Bergvik skog, Stora Enso Skogs och Mellanskogs gemensamma skogsbolag, är en av landets största skogsägare. De äger exempelvis 60 procent av skogsmarken i Ludvika kommun och 76 procent i Filipstad.

– Vi har mycket marker ”på skogen.” Långt bort från tät bebyggelse och på höga lägen. Bra platser för vindkraftverk alltså. Men det är inte så enkelt att vi kan bygga på de bästa ställen vi hittar. Processen från tillstånd till byggstart är lång och kan plötsligt avbrytas på grund av lokala opinioner som ändras efter tryck utifrån. I praktiken är det hälften av de verk som planeras som blir verklighet. Det måste vi komma ihåg, konstaterade Björn Risby.

Ett stort projekt som blivit verklighet på Bergviks skog är Jädraås med 66 verk. Där jobbar idag 12 personer med underhållet.

Intresserade företagare

Bland besökarna fanns arbetsledare Erik Andersson från Bäckströms mekaniska i Hofors.

– Vi har länge varit beroende av ett fåtal stora kunder, inte minst Ovako. Att tillverka reservdelar till vindkraftverk skulle ge oss ett nytt ben att stå på, i en helt annan sektor som inte är lika konjunkturkänslig. Jag är här idag för att kanske hitta en ingång för oss. Vi har nära till Jädraås och några verk alldeles utanför Hofors, sade Erik.

Kjell Grundström, projektledare inom Triple Steelix och deras satsning på vindkraft, konstaterade att just nya öppningar för regionens entreprenörer var syftet med dagen och är syftet med projekten:

– Ska man som mindre företag ha en chans att komma in i byggfasen måsta man finnas med redan på projekteringsstadiet. När bygget börjar är alla avtal skrivna och allt går väldigt fort. Vill man köra Vestas-personal till Arlanda, hyra ut baracker eller servera mat till montörer måste man ligga med från början, för det finns många sådana mindre uppdrag lokala företag också kan kriga om. Om de är med från början.

Garantijobb

Men även om man som företag missade chansen att vara med under byggtiden finns mycket att hämta i service och reparationer. När garantitiden för exempelvis Jädraåsparken går ut om sex år kan lokala företag mycket väl byta ut komponenter, renovera vingar, justera växellådor och så vidare.

– Inom Vindkraftbyggarna är vi snart 17 medlemmar. Vi ska vara 20. Flera av medlemmarna är här idag. Vi sammanför dem med andra och hjälper till att paketera deras erbjudanden till de stora drakarna. Och helt klart kan de lokala företagen konkurrera när de bestämmer sig för att satsa och samarbetar, säger Linus Andersson, VD för Vindkraftbyggarna och verksam vid verkstadsföretaget EVS i Borlänge,