Riksbyggen och Bixia i samarbete

Foto: sxc

Riksbyggen arbetar långsiktigt med hållbarhetsfrågor och har nu investerat i vindkraftsproduktion och vill därigenom bli självförsörjande för sitt eget elbehov. 

– Tack vare vårt samarbete med Bixia och delägarskap i vindkraftsverk kan vi nu erbjuda samtliga föreningar inom Riksbyggen ett mycket konkurrenskraftigt elavtal med 100 procent vindkraftsel, säger Kjell Berndtsson, Energichef på Riksbyggen.

Genom Riksbyggens delägarskap i vindparken Fredrikstad som sköts av Bixias systerbolag Bixia ProWin AB är tanken att Riksbyggen nu ska producera lika mycket el som de konsumerar. Det har blivit en viktig hörnsten i arbetet med såväl den egna elanvändningen som slutkundens elanvändning. Riksbyggens projekt energi har blivit mera hållbarhetsinriktat såväl tekniskt som beteendemässigt.

Bixia erbjuder delägarskap i vindkraft

Riksbyggen investerar i vindkraft ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Vi vill aktivt bidra till ett mer hållbart samhälle och investeringen ligger helt i ägarnas intressen. Vårt ägande i vindkraftverk är uppbyggt genom andelar i en vindkraftspark och Bixia ProWin sköter allt som berör driften, det är en smidig modell som tilltalar oss och faktiskt var avgörande för affären, säger Kjell Berndtsson.

– Förutom att vi kan erbjuda Riksbyggen att investera i vindkraft har vi arbetat fram ett ramavtal som skapar möjligheten för samtliga föreningar inom Riksbyggen att handla sin el från 100 procent vindkraft. Målet med ramavtalet är att föreningarna skall få ett stabilt elpris över tid till konkurranskraftiga villkor, säger Flemming Christoffersen, chef företagsförsäljning på Bixia.