Avtal klart om elförbindelse till Gotland

Foto: sxc

Svenska Kraftnät och Gotlands Energi AB (GEAB) har tecknat anslutningsavtal för den nya elförbindelsen som ska möjliggöra en storskalig utbyggnad av vindkraft på Gotland.

Nu kommer Svenska Kraftnät att ansöka om tillstånd för ledningen från Energimarknadsinspektionen och tillstånd för vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen. Samtidigt fortsätter projekteringen.

Länken kommer enligt en uppskattad tidplan att kunna tas i drift under år 2018.