Anna-Karin Hatt: Det ska vara lönsamt att ta saken i egna händer

Foto: Vattenfall

I talet som Anna-Karin Hatt, It- och energiminister, höll under onsdagen 25 september på SvD Näringsliv Energy Summit sa hon bland annat att om Sverige ska klara klimatutmaningen måste vi höja takten i omställningen till ett hållbart transportsystem.

Regeringen föreslår därför ett antal nya reformer i budgeten, för att öka konkurrenskraften hos energi- och miljöteknikföretag och fortsätta stärka den enskilde konsumenten på energimarknaden:

Anna-Karin Hatt, sa under sitt tal, att de nu föreslår sänkt skatt på egenproducerad förnybar el.

”Tack vare den kommer det att bli mer lönsamt att ta saken i egna händer och bli sin egen solels- eller vindkraftsproducent.”