Norrlands största vindpark i drift

Foto: Torbjörn Bergkvist

På torsdagen invigdes vindparken Stamåsen som är en del av Norrlands största vindkraftsprojekt.  Parken består av 26 vindkraftverk som förväntas leverera cirka 200 gigawattimmar årligen, vilket motsvarar hushållsel för 39 000 villor eller 96 000 lägenheter. Stamåsen ligger i Strömsunds och Sollefteå kommuner och en miljard kronor har investerats i bygget.  Parken drivs av Statkraft SCA Vind AB som ägs till 60 procent av Statkraft och till 40 procent av SCA.

– Vi är stolta och glada över att vindparken Stamåsen nu är i drift.  Statkraft är Europas ledande företag inom förnybar energi och det vill vi fortsätta att vara. Sammanlagt har vi på ett par år beslutat om vindkraftsinvesteringar i Sverige på 8,8 miljarder kronor. Det här är ett viktigt led i arbetet för en mer hållbar framtid, säger Jakob Norström, vd för SSVAB.

– Som Europas största privata skogsägare så har SCA bra vindlägen i skogarna i norra Sverige, säger Kenneth Eriksson, ordförande i SSVAB. Samarbetet med Statkraft är det första större vindkraftsprojektet SCA har gått in i och vi har ambitionen att producera mer än fem terawattimmar förnybar vindkraft på SCAs marker före 2020. 

Stamåsen är en del i en satsning på flera vindparker i Västernorrland och Jämtland och är en av Sveriges största vindkraftsinvesteringar. Ytterligare tre parker är just nu under byggnation i Västernorrland och Jämtland; Mörttjärnberget, Björkhöjden och Ögonfägnaden. Hela projektet omfattar sammantaget 186 vindkraftverk och fullt ut kommer vindparkerna att bidra med 1,6 terawattimmar per år. Denna förnybara energi, som kan ersätta fossila bränslen, minskar koldioxidutsläppen med över en miljon ton per år.

Under byggtiden av vindparkerna skapas cirka 300 arbetstillfällen varav en tredjedel förväntas bli av lokal arbetskraft. När vindkraftparkerna är i drift beräknas det bli cirka 50 arbetstillfällen året om och cirka 35 säsongsarbetare under sommarhalvåret.