Kinas vindkraftdominans fortsätter

Bild: GE

Efter en kraftig nedgång i byggnationen av nya vindkraftverk på den kinesiska marknaden under förra året förväntar konsultföretaget Make Consulting tillväxt i år.

– Orsaken är ett växande behov på elkraft under de kommande åren samtidigt som Kina fortsätter att svara för över 40 procent av  alla globala vind installationer, säger dansken Steen Broust Nielsen, som är delägare i MAKE Consulting, i en intervju för tidskriften Ritzau Finans.

Nielsen betonar att är Kina fortfarande världens största aktör på vindkrafts- marknaden.

– Om vi ser fram till 2020, kan man räkna med att Kina står alltjämt för över 40 procent när det gäller de globala installationerna av vindkraft. Detta är först och främst Kina som kommer att uppleva av en enorm tillväxt av elförbrukning, säger Steen Broust Nielsen.

Han hänvisar till senaste uppgifter från International Energy Agency IEA, som räknade ut att efterfrågan på el i Kina kommer att fördubblas fram till år 2020, totalt till 8.000 terawattimmar (TWh). Efterfrågan kommer att öka ytterligare till 10.000 TWh tio år senare. Det skrev IEA i organisationens tidskrift Energi.

– Precis som andra utvecklingsekonomier, i enlighet med Indien och Brasilien, utmärks Kina av en snabbt växande medelklass och en snabb industriell tillväxt. Båda faktorer bidrar till ett starkt stigande elbehov. Men det finns inte tillräckligt med ström. Samtidigt utgör Kinas föroreningar ett ökande problem, och det är uppenbart att lagstiftarna har riktat förstärkt fokus på det, säger Steen Broust Nielsen.

Kinas vindkraftutbyggnad koncentreras kring vissa strategiska stödjepunkter, som identifieras som områden med särskilt goda vindförhållanden. Det har dock uppstått en hel del flaskhalsar när det gäller leveranser av elkraft till de områden där den behövs.

MAKE Consulting estimerar att i slutet av 2013 hade Kina installerat kraftverk för 13 gigawatt , vindkraft som inte var ansluten till allmänna elnätet. Det motsvarar ungefär tre gånger den installerade kapaciteten i Danmark. Nielsen ser tecken på att utvecklingen går trots allt i rätt riktning. Detta beror på att problemet har igenkänts och avklarats.

– Tillväxten i flera områden är långsammare än vi hade förväntat oss, men däremot i i södra Kina ser vi en markant ökad tillväxt ifråga om projektutveckling. Kina fortsätter därmed att vara en viktig marknad, säger Steen Broust Nielsen.