Ingen vindkraftfabrik i Ystad i dagsläget

Foto: sxc

Vindkraftsföretagets Ewp:S planer på att bygga en ny fabrik i Ystad är för tillfället osäkra.

Enligt Thomas Abrahamsson, vd för Ewp:s fabrik i Malmö, vågar koncernledningen inte ta så stora investeringsbeslut i dagsläget. Orsaken ska enligt Ystads Allehanda vara att luften har gått ur vindkraftsindustrin.

Låga priser på el och elcertifikat har medfört att utbyggnaden av vindkraften har mattats av.

Även osäkerheten kring energipolitiken i stort och den finansiella oron gör att branschen är osäker. Det är också oklart vad utgången av valet i Tyskland betyder för vindkraften, enligt Thomas Abrahamsson.

Ewp:s lokaler i Malmö ligger i dagsläget på gamla Kockumsområdet i Västra hamnen. Flytten till Ystad har skjutits fram flera gånger och nu kan företaget vara kvar som längst till halvårsskiftet 2015.

Ewp ingår i den stora tyska energikoncernen Enercon. Den nya fabriken i Ystad kostnadsberäknas till en halv miljard kronor. Ewp tillverkar omkring ett vindkraftstorn om dagen. Närmare 300 anställda jobbar på fabriken.