Falkenberg röstade ja till vindkraft i Kattegatt

Foto: sxc

Kommunfullmäktige i Falkenberg röstade under tisdagen ja till vindkraftsparken Kattegatt Offshore.

Omröstningen föregicks av en två timmar lång debatt för och emot vindkraft till havs. Argumenten handlade om torskens livsbetingelser, vindkraftens inverkan på turistnäringen, världens behov av mer förnyelsebar energi, klimatförändringen och vikten av en obruten horisontlinje.

Det är företaget Favonius som ansökt om att bygga upp till 50 vindkraftverk till havs. Men i kommunfullmäktigebeslutet, som röstades igenom med 32 röster mot 18, förordas 28 vindkraftverk. Tanken är att vindkraftverken ska placeras cirka åtta kilometer från kusten.

Elproduktionen beräknas räcka till mellan 15 000 och 34 000 eluppvärmda villor.

Beslut om vindkraftsparken ska få tillstånd fattas av Mark- och miljödomstolen. I början på december sammanträder den i Falkenberg för att behandla ärendet.