Nytt bakslag för vindkraftverk vid Bondrum

Foto: Steven Caddy

När länsstyrelsen i våras beslutade att upphäva detaljplanen för vindkraft vid Bondrum överklagade Tomelilla kommun – som ansåg att länsstyrelsens krav på miljökonsekvensbeskrivning var orimligt. Men mark- och miljödomstolen avslår överklagande, skriver Ystads Allehanda.

Planerna på vindkraftverk vid Bondrum har lett till intensiva protester från både boende i grannskapet och andra vindkraftmotståndare. Men i fjol godkände kommunfullmäktige ändå detaljplanen.

Fullmäktigebeslutet överklagades av grannar – och i våras rev länsstyrelsen upp kommunfullmäktiges beslut. Länsstyrelsen ansåg inte att kommunen hade utrett miljökonsekvenserna tillräckligt i detaljplanen. Kommunen överklagade länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen i Växjö men som höll med länsstyrelsen – och avslog Tomelilla kommuns överklagande med motiveringen att ett av de presenterade alternativen för vägar berör ett skyddat område hade sannolikt inneburit att det hade krävts en miljökonsekvensbeskrivning om det skulle behandlas inom ramen för detaljplanen.

Även markägarna och vindkraftbolaget bakom planerna överklagade länsstyrelsens beslut. Men deras överklagande avvisades.

Även mark- och miljödomstolens beslut går att överklaga till högre instans. Men motståndarna hoppas att det inte blir så.