Vindkraft i Degerhamn får positiv respons

Foto: Patrick Miller

Enligt Charlotte Liljencrantz, O2 Vindkompaniet AB, är 85 procent av dem som bor i närheten av de planerade verken på södra Öland positiva eller har inget att erinra, skriver Ölandsbladet. 

Charlotte Liljencrantz är vikarierande projektledare för den planerade byggnationen av vindkraftverk i Degerhamn. Hon har tillsammans med Staffan Johnsson på Cementa lämnat över kompletteringar till sin första bygglovsansökan till Mörbylånga kommun.

I den skrivelse som företaget har skickat in till Mörbylånga kommun som komplettering till bygglovsansökan inför byggandet av vindkraftverk i Degerhamn framkommer det att 85 procent av dem som bor i närheten av de planerade verken på södra Öland är positiva eller har inget att erinra. De som företaget har frågat är fastighetsägare inom 1 kilometer från anläggningen samt Pilekulla.

Den kompletterande skrivelsen innehåller flera kommentarer med anledning av yttranden som kommit från bland annat Eon, Räddningstjänsten, Trafikverket och Luftfartsverket. Bland annat skriver Eon att O2 Vindkompaniet måste ta hänsyn till två elledningar som finns i området för de nya vindkraftverken. 

Som en kommentar till detta tycker Vindkompaniet att kommunen kan skriva in ett villkor i bygglovsbeslutet. Ett sådant villkor skulle kunna vara att Vindkompaniet gör en överenskommelse med Eon innan bygglovet kan börja gälla.

En annan punkt där Vindkompaniet ändrar sig utifrån kommentarer från kommunen är det område man har velat ha som alternativ placering till kraftverken. I ett första skede ville man ha 50 meters så kallad flyttmån, i den komplettering som man nu har skickat in anges flyttmånen istället till 10 meter.

En rad säkerhetsföreskrifter har efterfrågats av Räddningstjänsten vilka skall gälla såväl vid byggandet som vid driften av vindkraftverken. O2 Vindkompaniet anger bland annat att det ska finnas möjligheter till nerfirning av egen eller annan person på utsidan samt att det ska finnas fallskyddsutrustning både inne i tornet och på utsidan