Infratek levererar transformatorer för nya vindkraftparker

Foto: Rabbalshede Kraft

Infratek, med verksamhetsområdet Central Infrastruktur, har tilldelats ett kontrakt med Fortum Distribution gällande en totalleverans av två 130 kilovolt transformatorstationer.

Transformatorstationerna ligger i Tanum och Backa/Årjäng. Rabbalshede Kraft ska bygga två vindkraftparker vilket medför att Fortum Distribution förstärker nätet med de två stationerna.

Kontraktet har ett värde på cirka 40 miljoner kronor. Arbetet påbörjas omedelbart och kommer att avslutas i augusti 2014.

– Det här är bara början för det växande behovet på marknaden av våra tjänster och jag upplever att vi blir alltmer eftertraktade som leverantörer bland nätägare, säger Fredrik Carlsson, divisionschef för Central Infrastruktur Projects, och tillägger att Central Infrastruktur kommer att göra det mesta av arbetet på uppdragen i egen regi.

Konkurrerande anbud har, enligt gällande bestämmelser, rätt att överklaga beslut under 10 arbetsdagar och kontraktet kan inte ingås innan tidsfristen för eventuella klagomål har utgått.