Siemens förlänger avtal

Siemens har nu förlängt avtalet mellan företaget och RWE AG, angående den kustbaserade vindkraftparken Rhyl Flats. Avtalet är en förlängning av serviceavtalet med ytterligare 15 år.

Siemens förlänger serviceavtalet ytterligare 15 år, för den kustbaserade vindkraftparken i norra Wales, Rhyl Flats, som ägs 50,1 procent av RWE AG.

Siemens har levererat service och underhåll för de 25 stycken SWT-3,6-107 vindkraftverken på Rhyl Flats sedan projektet togs i drift 2009. Förlängningsavtalet om 15 år av service är det första i dess like för Siemens, enligt företaget själva.

Kan försörja 61 000 hem

Rhyl Flats ligger cirka åtta kilometer (fem miles) utanför kusten i norra Wales. Den har en maximal kapacitet på 90 megawatt och ska kunna ge tillräckligt med ren energi för att kunna tillgodose behoven hos cirka 61 000 genomsnittliga hem i Wales varje år.

Sammanlagd kapacitet kan försörja mer än 500 000 hem

I kombination med RWE:s närbelägna vindkraftpark North Hoyle och det snart kompletterade kustbaserade vindkraftsprojektet Gwynt Y Mor, samt med hjälp av Siemens teknik, ska dessa tre projekt kunna generera energi för att försörja mer än 500 000 bostäder, som ska vara mer än en tredjedel av det totala antalet bostäder i hela Wales.

Källa: www.pennenergy.com