Nej till motioner om Försvarsmakten och miljö

Foto: sxc

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 och 2012 om Försvarsmaktens miljöarbete och den miljöpåverkan myndighetens verksamhet har. En orsak är att gällande lagar redan innehåller bestämmelser för de delar av Försvarsmaktens verksamhet som påverkar miljön.

Motionerna handlar om miljöarbete, övnings- och skjutfält, vindkraft och skydd av flygbas 90-systemet.

Riksdagens beslut:

Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Utskottets förslag till beslut:

Avslag på motionerna.