Stabil och billig el kan säkra framtida jobb

Foto: sxc

Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott skriver i en debattartikel i Svenska Dagbladet att fler jobb kan skapas genom att säkra billig el men att vindkraften medför stora tillkommande systemkostnader.

De menar att för Sverige, eftersom det gör att produktion blir billigare. En integrerad europeisk elmarknad är ett hot, och kan göra elen i Sverige dubbelt så dyr. Elbranschen och elen, Sveriges mest effektiva energibärare, är viktiga för näringsliv, för ett fungerande it-samhälle och för framtidens transportsystem. Det finns dock några hot mot den svenska fossilfria och prisvärda elen och därmed mot framtida jobb.

Kungliga Vetenskapsakademiens Energiutskott skriver även att den pågående forcerade, omotiverade och subventionerade utbyggnaden av genom att vindkraften måste kompenseras med främst vattenkraft när det inte blåser. I dag bidrar vindkraften med cirka 8 terawattimmar till den svenska elproduktionen på cirka 160 terawattimmar per år, 5 procent, och den går främst på export. Svenska Kraftnät presenterade nyligen en framtidsplan enligt vilken man om 15 år skulle kunna ta emot 17 terawattimmar vindkraft per år, under förutsättning att kraftnäten byggs ut till en kostnad av minst 60 miljarder kronor, ett första steg som väntas fördubbla kostnaderna för att driva stamnätet. Därutöver tillkommer kostnader för nödvändig utbyggnad av de lokala elnäten. Slutresultatet blir väsentligt ökade elnätsavgifter för konsumenterna.