Framtidens elförsörjning i fokus på Vind 2013

Foto: Vestas

Vind är Nordens största årligt återkommande mötesplats för vindkraftsbranschen. Den 23 och 24 oktober är det dags igen och årets tema är ”Framtidens elförsörjning”. Konferensen kommer i år att hållas på Stockholm Waterfront.

Internationella bedömningar visar att den förnybara energin kommer spela en avgörande roll för vår framtida elförsörjning. Elen i sig kommer också att spela en allt större proportionerlig roll inom energisystemet. Hur löser vi utmaningarna och svarar upp till det som krävs? Vind 2013 tar sig an att svara på de stora frågorna.

Vind 2013 arrangeras av Svensk Vindenergi vars huvudsyfte är att främja utvecklingen av vindkraft i Sverige. Svensk Vindenergi har cirka 150 medlemsorganisationer.

Svensk Vindenergi har valt att skapa en mötesplats för Vind 2013 där fokus ligger på nätverkande och dialog. Utställningsytan är öppen och luftig för att skapa rätt atmosfär för samtal. Hela mötet kommer att genomsyras av förnyelse; lokalen, läget och diskussionerna.

Seminarieprogrammet brukar samla 500 deltagare och utställningen mellan 1 200 – 1 500 personer från alla delar av vår bransch – från näringsliv, organisationer, kommuner och myndigheter och politiken.