Indragna bygglov för färdigbyggda vindkraftverk

Foto: Siemens

Ett drygt år efter att de fyra vindkraftverken i Badene stod klara upphävde regeringen bygglovet. Därmed riskerar ägarna att förlora de 140 milj­oner kronor som investerats, plus kostnader för produktionsbortfall och nedmontering.

Vara kommun beviljade ursprungligen byggloven för de fyra verken 2009. Sökande hade då inhämtat ett remissvar från Försvarsmaktens marktele och teleförband, som inte hade något att invända. Året efter hölls byggsamråd och själva byggstarten anmäldes i februari 2012.

Några månader efter överklagade försvarsmakten bygglovet. Hos länsstyrelsen blev det avslag. Försvaret krävde då att regeringen skulle pröva frågan. Regeringen tog ungefär ett år på sig och när beslutet att upphäva bygglovet kom hade samtliga verk varit i drift ett bra tag.

Miljö- och byggnadsnämnden i Vara kommun är tillsynsmyndighet och har skyldighet att se till att plan- och bygglagen följs. Det är dock ännu inte aktuellt att skicka ut något föreläggande om att verken ska plockas ned.

Kvänum Badene vind som äger vindkraftverken driver nu frågan vidare och har begärt rättsprövning hos högsta förvaltningsdomstolen. De menar att verken byggts med alla erforderliga tillstånd och att försvaret känt till vindkraftverken i ett tid­igt skede, men väntat tre år med att överklaga.