Kinesiska studenter studerar vindkraftsteknik i Halmstad

Nyligen anlände 27 studenter från Shanghai Dianji University till Högskolan i Halmstad för att under tre månader kompetensutveckla sig inom vindkraftsteknik och innovation management. 

Mike Danilovic är professor i industriell organisation vid Högskolan i Halmstad, och en av dem som har varit mycket engagerad i att göra detta projekt verkligt. Studenterna som är på besök studerar normalt på masternivå på Electrical College vid Shanghai Dianji University i Kina där Mike Danilovic är gästprofessor. 

De 27 studenterna ska under sitt besök i Sverige följa processen kring vindkraftverk. Det kommer att krävas mycket engagemang från såväl studenternas sida som lärarnas. Förutom två moduler i vindkraftsteknik och innovation management får studenterna utbildning i svensk historia, kultur och språk.

Förhoppningen är att initiativet ska leda till att Shanghai Dianji University skickar fler studenter till Högskolan i Halmstad nästa år och att innehållet utvecklas i samarbete med de kinesiska partnerna.