Energimyndigheten ber vindkraftbolagen om underlag

Energimyndigheten uppdaterar riksintresseområden för vindkraft, på land och till havs. Det nya förslaget skulle innebära att cirka 80 områden där det idag pågår planerad etablering av vindkraft faller bort.

I remissvaren framhölls att detta inte skulle vara en hållbar lösning för de projektörer som redan påbörjat etablering av vindkraft på platser som angivits som riksintresseområden 2008.

Energimyndigheten ber nu vindkraftsbolagen att lämna uppgifter om i vilka riksintresseområden från 2008 projektering pågår för att ha korrekt underlag för att använda som underlag till vilka riksintressen som ska kvarstå, senast den 10 september.