Dong inviger havsbaserad vindkraftpark

Dong Energys havsbaserade vindkraftpark Anholt invigdes på onsdagen den 4 september 2013. Vindkraftparken, med en effekt på 400 megawatt, kommer vid färdigställandet att vara Danmarks största.

Vindkraftparken har byggts av Dong Energy, som har en 50 ägarandel, medan de övriga 50 procent ägs av PensionDanmark (30 procent) och PKA (20 procent).

Sammanlagt 34 vindkraftverk har hittills installerats vid den havsbaserade vindkraftparken. Av dessa genererar 23 redan ström. Dong Energy förväntar sig att alla vindkraftparkens planerade 111 vindkraftverk kommer att ha installerats som planerat under hösten och att samtliga turbiner kommer att tas i drift under sommaren 2013.